SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY

a. QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN

Được thành lập từ năm 1995, Công ty Cổ Phần Xây dựng và Kinh doanh Nhà Đại Phúc (tiền thân là Công ty TNHH Xây dựng và Kinh doanh Nhà Đại Phúc) ra đời trong bối cảnh thị trường Bất động sản Việt Nam còn sơ khai. Bằng tầm nhìn xa rộng, sự nhất quán và bản lĩnh, Dai Phuc Group đã trở thành một trong những doanh nghiệp tiên phong trong việc quy hoạch – đầu tư – phát triển các khu dân cư.

b. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

 • Đầu tư – kinh doanh bất động sản
 • Đầu tư xây dựng – kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN, khu dân cư, San lấp mặt bằng.
 • Tư vấn đầu tư, xây dựng, đấu thầu.
 • Xây dựng công trình giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước, công trình điện.
 • Xây dựng công nghiệp và dân dụng.
 • Kinh doanh vật liệu xây dựng, thiết bị.
 • Đầu tư – kinh doanh bất động sản
 • Đầu tư xây dựng – kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN, khu dân cư, San lấp mặt bằng.
 • Tư vấn đầu tư, xây dựng, đấu thầu.
 • Xây dựng công trình giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước, công trình điện.
 • Xây dựng công nghiệp và dân dụng.
 • Kinh doanh vật liệu xây dựng, thiết bị.
 • Đầu tư – kinh doanh bất động sản
 • Đầu tư xây dựng – kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN, khu dân cư, San lấp mặt bằng.
 • Tư vấn đầu tư, xây dựng, đấu thầu.
 • Xây dựng công trình giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước, công trình điện.
 • Xây dựng công nghiệp và dân dụng.
 • Kinh doanh vật liệu xây dựng, thiết bị.
 • Đầu tư – kinh doanh bất động sản
 • Đầu tư xây dựng – kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN, khu dân cư, San lấp mặt bằng.
 • Tư vấn đầu tư, xây dựng, đấu thầu.
 • Xây dựng công trình giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước, công trình điện.
 • Xây dựng công nghiệp và dân dụng.
 • Kinh doanh vật liệu xây dựng, thiết bị.
 • Đầu tư – kinh doanh bất động sản
 • Đầu tư xây dựng – kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN, khu dân cư, San lấp mặt bằng.
 • Tư vấn đầu tư, xây dựng, đấu thầu.
 • Xây dựng công trình giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước, công trình điện.
 • Xây dựng công nghiệp và dân dụng.
 • Kinh doanh vật liệu xây dựng, thiết bị.